Erkenning, Procedures

Erkend

Erkende zorginstelling

De overheid geeft zorginstellingen toestemming om zorg te geven vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Of zorg te geven uit het basispakket van de zorgverzekering. Zorginstellingen met toestemming van de overheid heten ’toegelaten instellingen’. Alle zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Ze moeten bijvoorbeeld het zorgplan met deelnemers bespreken, medezeggenschap regelen en een klachtenregeling hebben. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Erkend leerbedrijf

Met regelmaat begeleidt De Zwaan MBO-studenten. Om leerbedrijf te worden moet je eerst erkenning aanvragen. De Zwaan voldoet aan deze voorwaarden en stimuleert daarmee leerlingen voor een vak binnen de zorg.