De Zwaan heeft Ambitie

De Zwaan heeft de ambitie om het meest unieke ambachtelijke centrum van Nederland te zijn binnen de zorg. De deelnemer staat centraal. Zij doen dat aan de hand van een eigen samengesteld programma waarbij zij maximaal geïnspireerd worden door nieuwe technieken en ambachten. De deelnemers hebben de regie. Zij worden gestimuleerd en begeleid door vakspecialisten binnen een inspirerende en veilige omgeving.

Het Zwaan concept heeft zich bewezen als het gaat om een goed ingerichte, professionele dagbesteding. Dit doen zij door:

  • Het integreren van kunst en ambacht in het zorgprogramma;
  • Begeleiding op maat en sturing op het proces;
  • Les door afgestudeerde kunstenaars van de kunstacademie waarbij een specialistisch activiteitenprogramma wordt geboden;
  • Deelnemers inspireren in hun mogelijkheden en talent waardoor zij kunnen ontwikkelen;
  • De zorgspecialist ondersteunt de deelnemers bij het behalen van persoonlijke doelen;
  • Kwaliteitsnormen en regels toe te passen;
  • Uit te gaan van de kracht van de deelnemers;
  • Maatwerk voor persoonlijke vraagstukken.

De ateliers zijn geen doel, maar een plek waar je kunt werken aan je doelen.

De visie van De Zwaan

Ieder mens is uniek. Iedereen heeft evenveel waarde. De Zwaan wil een begeleidingsklimaat creëren waarin aandacht en respect is voor ieders persoonlijkheid. Een dagbesteding waar warmte en geborgenheid heerst. Waar je jezelf kunt zijn en iets kunt leren. Een dagbesteding waarin het aangaan en onderhouden van relaties met anderen een belangrijke plaats inneemt.

Dit doet De Zwaan door het aanbieden van ambachten. Waarbij het ambacht een middel is om je persoonlijke plan te trekken en dus maatwerk is. Jij hebt de mogelijkheid en krijgt de regie bij het maken van een boeiend week programma. Dat is overleg herzien kan worden als je nieuwe wensen of inzichten krijgt. Want door iets te maken krijg je nieuwe ideeën voor nieuwe technieken en nieuwe producten. De ambachten zijn de grondslag voor innovatie, en heeft een grote betekenis voor kunst en cultuur. De Zwaan streeft er na dat iedereen die niet of nog niet kan deelnemen aan werk of vrijwilligerswerk een volwaardige plek heeft waarbij ieder niveau iemand kan ontwikkelen. Daardoor hebben we een systeem ontwikkeld waarbij deze zaken altijd centraal staan en we met iedereen het dialoog aangaan.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel

Kwaliteit staat bij De Zwaan hoog in het vaandel. De Zwaan bezit over het NEN-certificaat en de ANBI-status. Ook is De Zwaan optimaal organisatorisch ingericht als het gaat om klachten en een vertrouwenspersoon.