Privacy-reglement deelnemers in 6 zinnen

  • De Zwaan verwerkt persoonsgegevens van deelnemers alleen voor zover dat nodig is om goede dagbesteding te kunnen geven.
  • De Zwaan heeft maatregelen genomen om de gegevens van deelnemers goed te beveiligen.
  • De Zwaan verstrekt de persoonsgegevens van deelnemers alleen aan personen binnen de organisatie die dit nodig hebben voor hun werk.
  • De Zwaan verstrekt de persoonsgegevens van deelnemers alleen aan derden als dit voor de ondersteuning van de deelnemer nodig is. De Zwaan doet dit alleen na toestemming van de deelnemer.
  • De Zwaan bewaart de gegevens van deelnemers conform de wettelijke bewaartermijn. Daarna worden gegevens vernietigd.
  • Elke deelnemer heeft altijd het recht om te weten welke persoonsgegevens er van hem/haar worden bewaard.