Werken bij De Zwaan atelier

De Zwaan is een dagbesteding voor mensen met een GGZ en of LVB achtergrond. We bieden ambachtelijke kunstactiviteiten dagbesteding.

Deelnemers komen van maandag tot en met vrijdag. Sommige 1 dagdeel andere 9 en alles er tussen in. We hebben een locatie in Gouda en een in Capelle aan de IJssel. De sfeer is ontspannen en ons moto is we doen het samen. Samen zijn we sterk en kunnen we een boeiend programma maken voor deelnemers.

Ervaring in de zorg is niet nodig, affiniteit met mensen wel. Als er zorgvragen zijn dan is er een zorgspecialist die het overneemt.

Als ZZP bied je programma op een atelier dat door De Zwaan ingericht is. Er zijn maximaal 12 deelnemers actief op een dagdeel. We hebben een bijzonder model ontwikkeld. Door bij de Zwaan te werken kun je als kunstenaar een basis inkomen realiseren.

Wil je vrijblijvend een gesprek over de mogelijkheden dan kun je bellen op 0182 605698 vragen naar Annemarie Plinta

Je kunt ook je cv mailen naar Annemarie@dagbestedingdezwaan.nl

Keramiek atelier

Als Keramiekvakspecialist heb je meerdere jaren ervaring en heb je of volg je een keramiek opleiding.

  • ZZP keramist Capelle op maandag en vrijdag en vaste inval kracht
  • ZZP keramist Gouda vaste invalkracht

Drie leden voor de Raad van Toezicht

De Zwaan biedt ambachtelijke dagbesteding aan volwassenen met GGZ-problemen, een licht verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. De dagbesteding biedt een professionele invulling van een activiteitenprogramma, waardoor cliënten (weer) meer grip krijgen op zichzelf, hun eigen leven en meer maatschappelijke aansluiting.

De organisatie is op innovatieve wijze ingericht en nog volop in beweging. Het is een constante zoektocht naar hoe de verschillende ateliers zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt kunnen worden, waarbij de keuze van de cliënten steeds bepalend is voor het aanbod en de wijze waarop dit georganiseerd wordt.

De Raad van Toezicht heeft als kerntaak te toetsen of De Zwaan op effectieve, efficiënte en toekomstgerichte wijze voldoet aan haar maatschappelijke doelstelling met als doel de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de dagbesteding te waarborgen. Daarbij fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de bestuurder. Tevens vervult hij  de rol van werkgever van de bestuurder.

Voor toezicht vinden wij het volgende van belang:

  1. De Raad van Toezicht functioneert als toezichthouder met respect voor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder;
  2. De raad voert zijn toezicht pro-actief uit;
  3. Om goed op de hoogte te zijn van de dagelijkse gang van zaken gaan de leden van de Raad van Toezicht in gesprek met bestuur, cliënten en medewerkers;
  4. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren, waarbij ook verdere scholing van zowel de individuele leden en als Raad van Toezicht als team aan de orde komt.

De Raad bestaat uit minimaal 3, maar bij voorkeur uit 4 à 5 leden. De zittingsduur is vier jaar, met de mogelijkheid tot een herbenoeming voor vier jaar. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar.

Gelet op de samenstelling van onze Raad wordt gezocht naar:

  • Een voorzitter met ervaring als lid van een Raad van Toezicht in de zorg
  • Een algemeen lid met kennis op het gebied van financiën / bedrijfskunde
  • Een algemeen lid, bij voorkeur met kennis en bestuurlijke ervaring op het gebied van de gezondheidszorg

De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg  (NVTZ) en houdt zich aan de Governance Code Zorg.

De functie van lid Raad van Toezicht is onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden uiteraard vergoed.

Informatie en sollicitatie

Voor informatie over De Zwaan kunt u onze website raadplegen, www.dagbestedingdezwaan.nl . U kunt daar ook de vacature en beide profielschetsen inzien.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Ellen van de Zilver 06 45 283 112 (wnd. voorzitter RvT) of  Annemarie Plinta 0642341916 (bestuurder).

Schriftelijke achtergrondinformatie over De Zwaan (folder en visie) en de RvT (Toezichtsvisie, het Reglement Raad van Toezicht en de statuten van de organisatie) kunt u opvragen door een mail te sturen naar rvt@dagbestedingdezwaan.nl .

Procedure

Als u belangstelling hebt voor deze functie ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief met CV. U kunt deze versturen naar rvt@dagbestedingdezwaan.nl. U kunt reageren zolang de vacature op onze website staat. De gesprekken zijn in principe gepland in de derde en vierde week van januari 2023. We streven naar een benoeming per 1 februari 2023.

De Zwaan atelier zoekt enthousiaste vrijwilligers

Ben jij de rust zelf? Zie je snel wat jonge mensen met een beperking nodig hebben? En kun je hier snel op inspringen met praktische ondersteuning? Heb je affiniteit met jongeren vanaf 18 jaar en jong volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking?

De vrijwilligers ondersteunen verschillende deelnemers waar nodig in de groep. Dit is ook ondersteuning buiten de werkplaats, namelijk bij de dagelijkse terugkerende activiteiten (koffie, lunch, theedrinken, etc.)

Ondersteuning voor onze ateliers:

Textiel atelier:

Een dagdeel per week op maandagmiddag of woensdag of donderdag ochtend of middag Vereiste is affiniteit met handwerktechniek naaien, breien, haken. Je hoeft niet alles te kunnen maar een deel zou fijn zijn.

Schilder atelier:

Dinsdagmiddag, voor hand- en spandiensten, geen ervaring vereist.

Locatie Gouda:

Voor de locatie Gouda zoeken we iemand die zelfstandig kan werken en het leuk vindt om de overblijvers te verwennen met zelfgemaakte soep soms afgewisseld met een broodje of ander hapje. De dag begint met koffie zetten om 10.15 tot 14.00 uur en daarna het voorbereiden van de lunch. Hierna de afwas regelen en de keuken aan kant maken. Heb je interesse, maak dan een afspraak met de coördinator van het vrijwilligerswerk of stuur een email: coordinatorvrijwilligerswerk@dabestedingdezwaan.nl of bel met 0182-605698.

null

NEN Certificering

Kwaliteit staat bij De Zwaan hoog in het vaandel

null

Erkend leerbedrijf

De Zwaan voldoet aan deze voorwaarden en is erkend!

Klachtencommissie

De Zwaan voldoet aan deze voorwaarden en is erkend!

Vertrouwenspersoon

Je kunt altijd iets vertrouwelijks bespreken bij De Zwaan.

null

ANBI status

De Zwaan is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).